welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Monday, 13 July 2015

เพลงนี้พ่อเคยร้อง


For WhaT theatre เสนอ ละครเวทีเล่น 2 คน 3 ฉากจบ

เพลงนี้พ่อเคยร้อง

เรื่องย่อ
17 พฤษภา 2553
พี่สาวกับน้องชายนัดกันมาทำบุญให้พ่อผู้ล่วงลับ
19 พฤษภา 2555
พี่สาวกับน้องชายนัดกันมาทำบุญให้พ่อผู้ล่วงลับ
22 พฤษภา 2557
พี่สาวกับน้องชายนัดกันมาทำบุญให้พ่อผู้ล่วงลับ


ปานรัตน กริชชาญชัย
จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ
สร้างบทสนทนาและแสดง


ยิ่งศิวัช ยมลยง
สร้างภาพเคลื่อนไหว


เบญจ์ บุษราคัมวงศ์
ออกแบบพื้นที่การแสดง


ทวิทธิ์ เกษประไพ
ออกแบบแสงสว่าง


วิชย อาทมาท
สร้างเรื่องและกำกับการแสดง


แสดง 16 - 27 กรกฎาคม 2558
(ยกเว้นอังคาร - พุธ) เวลาสองทุ่ม

ณ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว
สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ทองหล่อ)

บัตรราคา 400 บาท (walk in) /  360 บาท (transfer)
จองบัตรโทร 0867877155