welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Wednesday, 10 May 2017

พูดคุยหลังละคร 3rd Party


สัปดาห์แรกของละครเวที "3rd Party" มีพูดคุยหลังละครไปแล้ว นำกระบวนการโดย ดร. ภาสกร อินทุมาร ในรอบวันที่ 6 พ.ค. 



สำหรับสัปดาห์ที่สองนี้ จะมีพูดคุยหลังละครอีกครั้ง กับ อ. อภิรักษ์ ชัยปัญหา ในรอบวันที่ 12 พ.ค.นี้
สำรองที่นั่งโทร 085-109-3479 ค่ะ


Wednesday, 3 May 2017

รายชื่อบทละครสั้นที่ส่งเข้ามาร่วมโครงการ 10 Minute Play #4





สำหรับการเปิดรับบทละครสั้นสิบนาที เราได้ประกาศปิดรับบทไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา 

และเรามีความยินดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทละครสั้นมาเข้าร่วมโครงการ 10 Minute Play #4 กับเรามากถึง 84 เรื่อง 

ขั้นตอนต่อไป เราจะส่งให้ผู้ร่วมคัดเลือกบทอ่านและเลือก หลังจากนั้นก็จะประกาศผลในอีกประมาณสิบวัน โปรดติดตามค่ะว่าจะได้จัดแสดงทั้งหมดกี่เรื่อง

รวมรายชื่อบทละครสั้นที่ส่งเข้ามาร่วมโครงการ 10 Minute Play #4 

1. Sweet Chocolate / สันติภาพ บัวบาน
2. ลาก่อน... โกคู / กิตติภูมิ วงศ์เพ็ญทักษ์
3. ร่มรื่นขืนใจ...ไย...ไย / กิตติภูมิ วงศ์เพ็ญทักษ์
4. เออสัตว์ / กวินธร แสงสาคร
5. Sky Never Been So Blue / อาภาวี บินกำซัน
6. Mercy / อนันตศักดิ์ สมรฤทธิ์
7. ม้านั่งสีเขียว / ศิริศักดิ์ ศิริผล
8. ทะเลดาว / ธนภูมิ คงอนันตพันธ์ 
9. แหมก็ลุงไม่รู้ / วีรภัทร บุญมา
10. เมล็ดพันธุ์ / ทวีศักดิ์ เลิศเดช

11. Passion / ณัฐติพงษ์ บุญพ่วง
12. คนข้างหน้า / เจนจิรา บัวศรี 
13. ฆ่าเวลา / กวินธร แสงสาคร
14. สิวสิว / จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ
15. Afternoon Tea / อรดา ลีลานุช
16. จากนี้ / สุกัญญา เพี้ยนศรี
17. ทางรถไฟสายดอกไม้ / รุจีรัตน์ โชติช่วงสถาพร
18. คำตอบ / อรดา ลีลานุช
19. กลับบ้าน / ชุติมาพร สุภาพสุนทร 
20. Will Be Right Back / ทิพย์พาพร สุนทรจามร

21. Pimm’s no.1 / ฐิติกา ศรีแก้ว
22. หวน / สาธิตา พรหมมาโนช
23. หนึ่งฝัน / สาธิตา พรหมมาโนช
24. มอคค่ามินท์ / สุทธิกานต์ แก้วกันต์เนตร 
25. ซาก / สุทธิกานต์ แก้วกันต์เนตร 
26. Happy Ever After / รัฐกร พันธรักษ์ 
27. แอตติจูด / รัฐกร พันธรักษ์ 
28. สาย / ธนภูมิ คงอนันตพันธ์
29. เล้ง / ศิริวรรณ ศักดิ์ศรี 
30. เหมือนเดิมสอง / ศิริวรรณ ศักดิ์ศรี

31. The Contemporary Accidental Meeting of Lady Macbeth / ปฎิพล อัศวมหาพงษ์ 
32. อย่างไรก็ตาม / ปฎิพล อัศวมหาพงษ์ 
33. ฝันสลาย / วลัญชรัตน์ หมดมลทิน
34. หวย / วลัญชรัตน์ หมดมลทิน
35. อาลัยนักหนา / ดลชญา โลหะสุตสกุล
36. ผู้สาบสูญ / รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ 
37. ใช้งานอยู่ในขณะนี้ / ปริญญ์ เหลาแก้ว
38. เทเลทับบี้ตัวสุดท้าย / ธนวัต กตาธิกรณ์ 
39. On the Road / ชลิดา สุทธิทศธรรม
40. 16 Gigabytes / จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ 

41. ตรงกลางพื้นที่ว่างในเวลาเช้ามืด / วิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์
42. สมมนาคุณที่พักฟรีที่ริมทะเล / วรพล ถาวรวรานนท์
43. Acting is Believing / ปานมาศ ทองปาน
44. หนีครู / ณัฐชญา สืบแย้ม
45. Sister / ธัส วีระยุทธวัฒนะ
46. หมดสิทธิ์เลือก / จาริพัตร์ คนยงค์ 
47. ได้เปรียบ / น่านฟ้า ลิขิตปัญยาโชติ
48. น่าอาย น่าอาย อี ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อา อะ อ๊ะ อ่ะ อาย น่าอาย อี ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อาย
/ พันธกิจ หลิมเทียนลี้ 
49. บุษบายอดรัก / รัญชิดา สิทธิสาร 
50. ตะวันออกไกล / กิติยา สิงห์ลอ

51. เอนมูซูบิ / มิกิ นภัสรพี ผิวเณร
52. เล่าเรื่องเรา / ธนวัฒน์ อัศววงษ์สันติ
53. มอง(ไม่)เห็น / อรวีร์ จันทร์ธนวิทยา
54. ช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับ / ภูริณัฐ บงสุนันท์
55. Hot Table / เอกรินทร์ มั่งมี
56. แซลมอนรมควัน / กิตติคุณ ศิริสังข์สุชล
57. ไดอารี่ซีรอกส์ / กิตติคุณ ศิริสังข์สุชล
58. เลือก / ภัทรพร ธนาพรไชย
59. น้ำหวาน / ภัทรพร ธนาพรไชย

60. Grey Town เมืองสีเทา / ศิรวิทย์ ศิริผล
61. แผล / มัลลิกา แสงศิริไพศาล 
62. ผู้คล้อยตาม / ปัณณวิชญ์ เถระ 
63. Inter-Secret / สชาร์ โชติเมษ 
64. หนึ่งเวลา / พรเพ็ญ ฟ้าอำนวย
65. แค่เชื่อ / ธีรนิติ์ เจียรพัฒนาคม 
66. My Baby Lullaby / ธงชัย พิมาพันธุ์ 
67. 10 Minute Man / ธงชัย พิมาพันธุ์ 
68. เขมรรำลึก / ธนพนธ์ อัคควทัญญู 
69. น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล / ธนพนธ์ อัคควทัญญู 
70. 13 ความเชื่อผิดๆ ที่คุณอาจจะคิดว่ามันถูกมาตลอดชีวิต (มาดูเฉลยกัน) Cr. WTF เรื่องเด็ดรอบโลก / ธนวิชญ์ ทองพรหม

71. Walking Pace / Step in... / ธีรกานต์ ไม้จันทร์ 
72. ยี่สิบสี่นาฬิกา / ลัทพร คนไว 
73. เดี๋ยวรู้เอง / ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี
74. การเดินทาง / เมย์ สุนทรนิทัศน์ 
75. สงบสุข?  / สมฤทัย ถาวระ
76. Admission / ธนพันธ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ
77. Classroom / ธนพันธ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ
78. หัวหน้าห้อง ป.4 ทับ 0 / นรภัทร นาคยศ
79. จูน / กรกวิน เชษฐพยัคฆ์
80. หาดของเธอ / นารีรัตน์ เหวยยือ

81. รอรถราง / ญาดามิณ แจ่มสุกใส
82. Twenty Me / อาริยา เทพรังสิมันต์กุล
83. ทุกอย่างปกติดี / ณพิม สิงห์โตโรจน์ 
84. Red Box / วาดฝันย์ ดิลกสัมพันธ์ 

รวมทั้งหมด 84 เรื่อง 

Tuesday, 2 May 2017

แนะนำนักแสดง ใน 3rd Party




แนะนำนักแสดงคนที่ 1 
ตั๊กแตน วสุ วรรลยางกูร รับบท ต้า 
.
.
.
สิ่งที่นักแสดงอยากบอกกับต้า "หลับตา แล้วลืมตานะครับ"




แนะนำนักแสดงคนที่ 2 
หยา จรรยา ธนาสว่างกุล รับบท แม่
.
.
สิ่งที่นักแสดงอยากพูดกับตัวละคร "จะหาว่าไม่เตือน!"



แนะนำนักแสดงคนที่ 3 
มาเรียน พุ่มอ่อน รับบท จิน
.
.
สิ่งที่นักแสดงอยากบอกตัวละคร 
"ฮึบไว้ ฮึบไว้ ใจแข็งหน่อย! " 


3rd Party



Scarlette Theatre เสนอ

3rd PARTY 
A sweet disordered love story

เขียนบทและกำกับการแสดงโดย 
ศิริมาศ ยอดสุวรรณ และ มาเรียน พุ่มอ่อน

นำแสดงโดย
จรรยา ธนาสว่างกุล
วสุ วรรลยางกูร
มาเรียน พุ่มอ่อน

แสดงวันที่ :  4,6-8,12-15 พฤษภาคม 2560

เวลา : 19.30 น.

ที่จัดแสดง : Crescent Moon Space / สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ.ทองหล่อ)

บัตรราคา 450 บาท (สำหรับ Walk in ซื้อบัตรหน้าโรงละคร)
บัตรโอน 400 บาท (สำหรับผู้ที่โอนล่วงหน้าก่อนการแสดง) 
นักศึกษา 350 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง 
โทร. 085 - 109 – 3479

Friday, 21 April 2017

แนะนำนักแสดง ใน ละครหุ่น "งูขาว"


แนะนำนักแสดง ใน ละครหุ่น "งูขาว" The White Snake puppet theater



ฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร
รับบท ฝาไห่

"หลวงเจ๊แห่งหางโจว แคร์ยอดโพลประชานิยมมากที่สุด จนต้องจัดการทุกอย่างที่เข้ามาขวางทาง.." !



ปูเป้ ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์
รับบทเป็น งูขาว ไป่ซู่เจิน

"เซียนสาวพราวเสน่ห์ ใจดี อ่อนโยน"


มาเรียน พุ่มอ่อน
รับบท งูเขียว เสี่ยวชิง

"เซียนสาวแสนซุกซน รักพี่สาวเท่าชีวิต" 


วิน กวิน พิชิตกุล
รับบท สวี่เซียน 

"บัณฑิตหนุ่มแห่งหางโจว ซื้อตรง รักจริง หวังแต่ง"


แนะนำนักดนตรี ใน ละครหุ่น "งูขาว" The White Snake puppet theater



โอ๊ะเอ๊ะ ศิริมาศ ยอดสุวรรณ
เป็น มือกลอง มือฉาบ มือขิม (บางครั้งคราว) 

ตอนแรกก็จะได้เชิดหุ่นด้วย แต่เห็นหน้านักแสดงในโปรฯ แล้ว.. ยกให้เค้าเถอะ 🤗แล้วก็อยากสานฝันตอนเด็กที่อยากเป็นนักดนตรี เลยนั่งตีโป๊งๆ แล้วไม่ยอมลุกเลย!


ชุติรัตน์ คงสันเทียะ
เป็น มือซอ มือขิม มือฉาบ (บางครั้งคราว) 

"และยังเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว.. ในโปรดักชั่นนี้ ความจำดีเป็นเลิศ จำคิวได้แม่นประหนึ่ง ios28.12.1"


Friday, 14 April 2017

ละครหุ่น "งูขาว"



การแสดงเดือนเมษายน พบกับ

ละครหุ่น "งูขาว"
โดย ฮ่องหุ่น


ดัดแปลงจาก จองจำงูขาวชั่วนิรันดร์ในเจดีย์เหลยเฟิง
กำกับการแสดง โดย ภัทรสุดา อนุมานราชธน

เมื่อป่าเขาโดนระเบิดเอาไปทำเหมืองทอง งูขาวงูเขียวสองพี่น้องต้องลี้ภัยมาอยู่ในเมืองหางโจว จนงูขาวพบรักกับบัณฑิตหนุ่ม ทั้งคู่ตัดสินใจเปิดคลินิกรักษาฟรีช่วยชาวบ้าน จนไปขัดผลประโยชน์กับเกจิดังประจำเมือง... 
ตำนานรักเรื่องนี้จะสุขสมหรือเเสนเศร้ากันเเน่

วันแสดง 20-23 และ 27-30 เมษายน 2560 
ทั้งหมด 8 รอบ (วันพฤหัส-วันอาทิตย์)
เวลา 19.30
ที่ Crescent Moon Space โรงละครพระจันทร์เสี้ยว / สถาบันปรีดีพนมยงค์

บัตรราคาปกติ 500 บาท 
บัตรราคานักเรียน-นักศึกษา 450 บาท
บัตรกลุ่ม 5 คนขึ้นไป บัตรราคา 400 บาท (ราคานี้สำหรับโอนล่วงหน้าเท่านั้น)

โทรศัพท์ 081 8521641

สูจิบัตร ยังเยาว์




Saturday, 1 April 2017

เปิดรับบทใหม่ 10 Minute Play#4





10 Minute Play#4 

เพียงสิบนาทีแค่นั้น... 

พระจันทร์เสี้ยวขอเชิญชวนคนที่รักและสนใจการเขียนบทละครเวที ส่งบทละครสั้นสิบนาทีที่เขียนขึ้นใหม่และยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน 
มาเข้าร่วมการคัดเลือกกับเรา  

งานนี้ไม่มีรางวัลและประกาศนีบบัตรมอบให้ แต่หากเราสนใจบทของคุณ เราจะเลือกและจัดแสดงให้คุณ 
ในรูปแบบการแสดงอ่านบทละคร "10 Minute Play #4" พร้อมกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชม 

จะประกาศผลบทใช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
จะจัดแสดงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ที่ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว Crescent Moon Space 

หากสนใจเข้าร่วมการคัดเลือก
โปรดส่งบทของคุณมาทางอีเมล์ (รับเฉพาะทางอีเมล์เท่านั้น) crescentmoontheatre@gmail.com 


*** บทมีความยาวประมาณ 10 นาที โดยใส่ชื่อและนามสกุลจริงและเบอร์โทรศัพท์ของผู้เขียนบท และ ส่งได้สูงสุด 2 บทต่อหนึ่งท่าน *** 

เปิดรับสมัครบทใหม่ ตั้งแต่ 1 - 30 เม.ย. 2560  
สอบถามเพิ่มเติมที่ Fb: crescentmoontheatre 
โทร. 08 1929 4246



Thursday, 30 March 2017

Stage Lighting Design workshop (รุ่นพิเศษ)




พระจันทร์เสี้ยวการละครจัดอบรมออกแบบแสงละครเวที (รุ่นพิเศษ)

อบรมออกแบบแสง Stage Lighting Design workshop (รุ่นพิเศษ)
28-31 พฤษภาคม 2560 

สำหรับผู้ใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำงานด้านนี้มาก่อน การอบรมจะเริ่มจากพื้นฐานทฤษฎี จนถึงการปฏิบัติงานจริง แบบ 4 วันเต็ม
ที่โรงละครพระจันทร์เสี้ยว Crescent Moon Space
สอนโดย
ทวิทธิ์ เกษประไพ

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.30-17.30 น.)
ที่ Crescent Moon Space / สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ.ทองหล่อ)

***มีค่าลงทะเบียน***

สอบถามเพิ่มเติม โทร 081 929 4246, 086 797 1445

เมล์มาขอใบสมัครได้ที่
lightingworkshop@yahoo.com

Fb : CrescentMoonTheatre


https://www.facebook.com/events/1190976704348535/




เกี่ยวกับผู้สอน

ทวิทธิ์ เกษประไพ
ผู้กำกับเทคนิคและออกแบบแสงของพระจันทร์เสี้ยวการละคร เริ่มทำงานแสงตั้งแต่สมัยเรียน จากนั้นทำงานกับบริษัทแสงอีกหลายบริษัทเป็นเวลากว่ายี่สิบปี และทำงานออกแบบแสงให้กับละครเวทีตั้งแต่ปี 2538 ออกแบบแสงและเป็นผู้กำกับเทคนิคให้กลุ่มละครบีฟลอร์ 2542 - 2551 ปัจจุบันเป็นนักทำละครเวทีและออกแบบแสงละครเวทีหลายเรื่องกับหลายกลุ่มละคร

ผลงานที่ผ่านมา 

2560
ยังเยาว์ Immature : adult and childish sometimes
Fiddler on The Roof
เสียงแห่งปวงประชา

2559
Mai Pen Rai Project 2016
59x59 Mime Live
Shade Borders (in MUPA Festival)
นี่คือสถานแห่งภาพข้างหลัง
Woyzeck
Pararelle [Between the Line]
HNY Mr.Smith
ละครเวที "รื้ อ" [being Paulina Salas and the practice]

2558
Mai Pen Rai Project 2015
In Outer Space (ละครสั้นสี่เรื่อง)
กุลสตรีศรีสยาม
BlacK Party : Devising Party (ปาร์ตี้สีดำ การแสดงสดนอกและในโรงละครจากศิลปินการละคร 11 คน)
สดับลมขับขาน
Between
ขบวนการนกกางเขน
24hr Festival 2015
อสูรกาย
เพลงนี้พ่อเคยร้อง
Secret Keeper
I Have Alice in Mind ฉัน มี อลิซ
S-21
Mai Pen Rai Project in Seoul 2015
Murder (Un)Seen

Wednesday, 29 March 2017

About director and performer : Immature


แนะนำผู้กำกับและนักแสดง About director and performer :



ธนพนธ์ อัคควทัญญู Thanaphon Accawatanyu
เฟิร์สจบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เอกภาพยนตร์และภาพถ่าย ขณะนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากดูภาพยนตร์ ทำงานละครและงานฟรีแลนซ์เขียนบท 
เป็นนักทำละคร ผู้เขียนบท และผู้กำกับกลุ่ม Splashing Theatre

Thanaphon Accawatanyu graduated from Faculty of Journalism and Mass Communication at Thammasat University majoring in Journalism and Photography. After graduating, he has been watching movies, working on theatre productions, and working as a freelance scriptwriter. He is the scriptwriter and director of plashing Theatre.

Works ผลงานที่ผ่านมา 
Zone (2014)
Whaam!! (2015), The Art of Being Right (2015)
The Disappearance of The Boy on a Sunday Afternoon (2016)
Thou Shalt Sing : A Secondary Killer's Guide to Pull the Trigger (2017)




สินีนาฏ เกษประไพ Sineenadh Keitprapai 
วันๆไม่ทำอะไร คิดแต่จะทำละคร เป็นนักทำละครที่มีผลงานละครเวทีและการแสดงมาอย่างต่อเนื่องมากว่ายี่สิบปี ยังคงเป็นนักการละครที่ชอบฝึกฝนค้นหาทดลองลองผิดลองถูกอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็น Artistic Director พระจันทร์เสี้ยวการละคร

Sineenadh Keitprapai does nothing but thinking of doing theatre every day. She is a theatre maker who has been working in theatre continually for over 20 years. She still loves to explore and experiment. She is currently the artistic director of the Crescent Moon Theatre.

ผลงานที่ผ่านมา Works
2014 Shade Borders (Chang Theatre), Shade Borders (BACC) 
2015 2 Dolls, Black Party : In the Dark, I Have Alice in Mind, S-21, Mai Pen Rai Project in Seoul, I Sea Project (BTF) 
2016 Shade Borders(MUPA), Devising theatre workshop : Disconnect, รื้อ [being Paulina Salas and the practice]

Thursday, 16 March 2017

Immature : adult and childish sometimes





Crescent Moon Theatre presents 
พระจันทร์เสี้ยวการละคร เสนอ 

ยังเยาว์ 
Immature : adult and childish sometimes 

23 – 26 March, 30 March – 2 April, 2017 
Time 8.00 pm.
at Crescent Moon Space

...Growing up is losing some illusions in order to acquire others... 
การเติบโตคือการสูญเสียภาพลวงตาบางอย่างเพื่อให้ได้ภาพลวงตาอย่างอื่นมาแทน

image l words l movement and private stories 

A collaborative performance by Thanaphon Accawatanyu and Sineenadh Keitprapai 
การแสดงโดย ธนพนธ์ อัคควทัญญู และ สินีนาฏ เกษประไพ

วันที่ 23-26 มี.ค. และ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560 / เวลา 20.00 น.
23 – 26 March, 30 March – 2 April, 2017 / Time 8.00 pm.
at Crescent Moon Space (Pridi Banomyong Institute, Soi Thonglor)
Ticket : 450.-
Tel : 086 797 1445, 081 929 4246
Facebook : CrescentMoonTheatre


บันทึกการทำงาน





บันทึกการทำงานกับ Anna-Maria Schlemmer 

แอนนาเป็นศิลปินหุ่นเงา จากประเทศเยอรมัน ปรกติงานของแอนนาจะทำงานคนเดียว ลักษณะงานคือเขาจะตัดหุ่นเงาขนาดใหญ่วางบนหน้าจอ และจะตัดตัวละครให้เล็กพอเหมาะกับฉากแล้วเชิดหน้าฉาก ทำให้สามารถเห็นสีของวัสดุที่ใช้ได้ชัดเจนขึ้น เรื่องที่แอนนาเล่าจะแต่งขึ้นเอง หรือดัดแปลงจากนิทานหรือเรื่องเล่าของประเทศที่เธอไปทำการแสดง งานนี้พี่นาดและพี่ผึ้งเข้ามาช่วยดูแลกระบวนการทั้ง 4 วัน

วันที่ 1 เราเริ่มจากแนะนำตัว และเริ่มเขียนวัสดุ อุปกรณ์ที่เรามี และเราจำเป็นต้องใช้ แล้วก็เริ่มโยนไอเดียในการทำงานเริ่มจากประเด็นการเดินทาง และการอยู่ในที่ใหม่ โดยให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เดินทางของแต่ละคน จนมีหลายประเด็นที่สนใจ แล้วลองสร้างภาพใหญ่ 5 ภาพว่าเราเห็นอะไรกันบ้าง แล้วลองเล่าเติมเต็มภาพเหล่านั้น
แล้วเริ่มเขียนสิ่งที่ต้องสร้างให้ปรากฎตามภาพ



วันที่ 2 เราสร้างกล่องที่สำหรับเอาไว้ฉาย และสร้างหุ่นเงาต่างๆ ในแต่ละซีน ได้แอบดูแอนนาตัดกระดาษเป็นตัวละครโดยไม่ต้องร่าง และได้เห็นเทคนิคการใช้กระดาษกาวกับไม้ทำที่เชิดที่สามารถพลิกไปมาได้

วันที่ 3 เราได้เอาของที่ทำไว้ประกอบให้เกิดเป็นฉาก และหาของที่มีอยู่แล้วมาเสริมเติมแต่ง และหาวิธีเล่นกับมัน วันนี้เราก็ยังคงตัดหุ่นและทำของเพิ่มอีก ตัวละครที่คิดไว้ไม่พอ หรือนึกสนุกเจออะไรระหว่างทางก็ตัดเพิ่ม แล้วเราก็เริ่มทดลองประกอบซีนที่คิดไว้ตั้งแต่แรก แอนนาเล่นแบบด้นสดซึ่งคนที่เล่นด้วยต้องดูและฟังกัน เธอพากย์สดและความสดใหม่ก็ทำให้เจอจังหวะเล่น เราประกอบร่างเสร็จดึก จึงรันเร็วอีกรอบเพื่อให้วันรุ่งขึ้นไม่ลืม(แต่เอาจริง...ลืม)




วันที่ 4 วันนี้เราต้องนำการแสดงที่สร้างร่วมกันมาทำการโชว์เคส เราได้ทวนกันรอบนึงก่อนการแสดงเริ่ม และจัดระเบียบการวางหุ่น ซึ่งสิ่งนี้สำคัญต้องมี เพื่อทำให้นักแสดงจำได้ว่าของอยู่ที่ไหนตัวไหนต้องส่งต่อ ตัวไหนต้องใช้ซ้ำต้องเก็บให้ดี และก็ถึงเวลาแสดง แอนนาบอกตื่นเต้น ผมเองก็บอกว่าตื่นเต้นเหมือนกัน คนดูเยอะกว่าที่คิดไว้ มีแฟนคลับแอนนาที่มาไกลจากกาญจนบุรีมาดูเธอแสดง เราค่อยๆเล่นไปจนปัญหาเกิดข้างหลัง หุ่นหมาที่แอนนาต้องเชิดไม้เชิดหลุดแล้วกาวดันติดกัน แต่เราก็ค่อยๆแก้ไป เล่าไปอย่างตั้งใจ มันดีนะกับภาวะการต่อสู้เพื่อให้หมากลับมาเชิดได้เพราะหมาเขาออกหลายตอนทีเดียว เรื่องดำเนินไป....จบการแสดงลงด้วยเพลงกล่อมเด็ก ไฟดับ... จบเเล้วหรอ คิดในใจว่าเร็วจัง 
ขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกคน ตัวละครทุกตัว และขอบคุณคนดู


บันทึกโดย เบญจ์ บุษราคัมวงศ์ 
Photo : Chaiwat Khamdee 






Shadow Showcase





การแสดงโชว์เคสสั้นๆ จากการ workshop (4-8 March 2017) หุ่นเงาร่วมกับนักละครหุ่นจากเยอรมัน Anna-Maria Schlemmer 
เป็นการแสดงโชว์เคสสั้นๆ วันพุธที่ 8 มี.ค. นี้ เวลา 19.30 น. ที่ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว (ชมฟรี)

Crescent Moon Theatre and Anna-Maria Schlemmer will have shadow showcase 
March 8, 2017 Time 7.30 pm at Crescent Moon Space 
Tel : 086 797 1445, 081 929 4246


Friday, 3 March 2017

Creative Movement & Body Expression Workshop

Creative Movement & Body Expression Workshop
12 มีนาคม 2560




เป็นการอบรมแบบวันเดียว (4 ชั่วโมง) เน้นเรื่องการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับนักแสดงและผู้สนใจทั่วไปที่อยากกระตุ้นการใช้ร่างกายในการแสดง 
- รู้จักและควบคุมร่างกาย
- รู้จักการปล่อยร่างกายและตระหนักรู้ปฎิกริยาทางร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว
- ไม่กลัวที่จะผิด
- ทดลองค้นหาการสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวกับโจทย์ 
(รับจำนวนจำกัด เพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวกับการใช้พื้นที่) 

นำกระบวนการโดย สินีนาฏ เกษประไพ

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 
เวลา 14.00-18.00 น.
ที่ Crescent Moon Space
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
โทร 086 797 1445, 081 929 4246 
FB:CrescentMoonTheatre 
_ _ _ _ _ _ _

เกี่ยวกับ 
สินีนาฏ เกษประไพ 
นักการละครที่มีผลงานละครเวทีและการแสดงมาอย่างต่อเนื่องมากว่ายี่สิบปี มีความสนใจและได้เข้าฝึกฝนการใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย Body Movement & Body Expression และ สนใจการใช้ร่างกายฝึกฝนค้นหาตามแนวทาง Growtowski กับคำรณ คุณะดิลก และ พระจันทร์เสี้ยวการละคร ตั้งแต่ปี 2537 หลังจากนั้นได้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนกับนักการละครและนักเต้นจากต่างประเทศหลายคน นอกจากนี้ได้ฝึก Butoh Dance และ Viewpoints ตั้งแต่ปี 2539 ยังคงเป็นนักการละครที่ชอบฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และชอบที่จะนำเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน จากการทำงานและประสบการณ์จากการสอนในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการนำกระบวนการทำงาน และ Workshop 
ปัจจุบันเป็น Artistic Director พระจันทร์เสี้ยวการละคร
ผลงานที่ผ่านมา เช่น
2016 
Shade Borders(MUPA), Devising theatre workshop : Disconnect, รื้อ [being Paulina Salas and the practice]
2015 
2 Dolls, Black Party : In the Dark, I Have Alice in Mind, S-21, Mai Pen Rai Project in Seoul, I Sea Project (BTF)
2014 
Shade Borders (Chang Theatre), Shade Borders (BACC)

Wednesday, 25 January 2017

บัตรโปรโมชั่น Thou Shalt Sing




โปรโมชั่นปัจจุบันของ THOU SHALT SING 
โอนก่อน จาก 450 บาท เหลือเพียง 350 บาท และ 2 ใบในราคา 650 บาท สำหรับอาทิตย์แรก (10 - 14 กุมภาพันธ์)
และราคา 400 บาท /2 ใบ 750 บาท ในอาทิตย์ที่ 2 (18 - 22 กุมภาพันธ์)
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าที่นั่งจะเต็มเท่านั้น!

Thursday, 19 January 2017

Creative Movement & Body Expression ws




Photo : อดิเดช ชัยวัฒนกุล

Creative Movement & Body Expression Workshop

เป็นการอบรมแบบวันเดียว (4 ชั่วโมง) เน้นเรื่องการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับนักแสดงและผู้สนใจทั่วไปที่อยากจะใช้ร่างกายในการสื่อสารเพื่อการแสดง 
- รู้จักและควบคุมร่างกาย
- รู้จักการปล่อยร่างกายและตระหนักรู้ปฎิกริยาทางร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว
- ไม่กลัวที่จะผิด
- ทดลองค้นหาการสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวกับโจทย์ 
(รับจำนวนจำกัด เพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวกับการใช้พื้นที่) 

นำกระบวนการโดย สินีนาฏ เกษประไพ

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 
เวลา 14.00-18.00 น.
ที่ Crescent Moon Space
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
โทร 086 797 1445, 081 929 4246 
FB:CrescentMoonTheatre 

- - - - - - - - - - - 

เกี่ยวกับ 
สินีนาฏ เกษประไพ 



นักการละครที่มีผลงานละครเวทีและการแสดงมาอย่างต่อเนื่องมากว่ายี่สิบปี มีความสนใจและได้เข้าฝึกฝนการใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย Body Movement & Body Expression และ การใช้ร่างกายตามแนวทางของ Growtowski กับคำรณ คุณะดิลก และ พระจันทร์เสี้ยวการละคร ตั้งแต่ปี 2537 หลังจากนั้นได้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนกับนักการละครและนักเต้นจากต่างประเทศหลายคน นอกจากนี้ได้ฝึก Butoh Dance และ Viewpoints ตั้งแต่ปี 2539 ยังคงเป็นนักการละครที่ชอบฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และชอบที่จะนำเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน จากการทำงานและประสบการณ์จากการสอนในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการนำกระบวนการทำงาน และ Workshop 
ปัจจุบันเป็น Artistic Director พระจันทร์เสี้ยวการละคร
ผลงานที่ผ่านมา เช่น
2016 
Shade Borders(MUPA), Devising theatre workshop : Disconnect, รื้อ
2015 
2 Dolls, Black Party : In the Dark, I Have Alice in Mind, S-21, Mai Pen Rai Project in Seoul, I Sea Project (BTF)
2014 
Shade Borders (Chang Theatre), Shade Borders (BACC)

Wednesday, 18 January 2017

Stage Lighting Design workshop #12



อบรมออกแบบแสง Stage Lighting Design workshop #12
6-9 เมษายน 2560 

พระจันทร์เสี้ยวการละครจัดอบรมออกแบบแสงละครเวที (ครั้งที่ 12) สำหรับผู้สนใจงานออกแบบแสงละครเวทีและการแสดงบนเวที โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำงานด้านนี้มาก่อน การอบรมจะเริ่มพื้นฐานจากทฤษฎี พร้อมปฏิบัติงานจริง แบบ 4 วันเต็ม ที่โรงละครพระจันทร์เสี้ยว Crescent Moon Space

วันที่ 6-9 เมษายน 2560 (เวลา 10.30-17.30 น.)
ที่ Crescent Moon Space / สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ.ทองหล่อ)

***มีค่าลงทะเบียน***

สอบถามเพิ่มเติม โทร 081 929 4246

เมล์มาขอใบสมัครได้ที่ 
lightingworkshop@yahoo.com

หรือดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/0B86h9gNPqVVKN1lOZEtpYTUxekE/view?usp=sharing

*** รับใบสมัครทางอีเมล์เท่านั้น *** 


---------------------

สอนโดย 
ทวิทธิ์ เกษประไพ


ผู้กำกับเทคนิคและออกแบบแสงของพระจันทร์เสี้ยวการละคร เริ่มทำงานแสงตั้งแต่สมัยเรียน จากนั้นทำงานกับบริษัทแสงอีกหลายบริษัทเป็นเวลากว่ายี่สิบปี และทำงานออกแบบแสงให้กับละครเวทีตั้งแต่ปี 2538 ออกแบบแสงและเป็นผู้กำกับเทคนิคให้กลุ่มละครบีฟลอร์ 2542 - 2551 ปัจจุบันเป็นนักทำละครเวทีและออกแบบแสงละครเวทีหลายเรื่องกับหลายกลุ่มละคร 

ผลงานที่ผ่านมา เช่น 

2559
Mai Pen Rai Project 2016
59x59 Mime Live 
Shade Borders (in MUPA Festival)
นี่คือสถานแห่งภาพข้างหลัง
Woyzeck
Pararelle [Between the Line]
HNY Mr.Smith
ละครเวที "รื้ อ" [being Paulina Salas and the practice]

2558
Mai Pen Rai Project 2015
In Outer Space (ละครสั้นสี่เรื่อง)
กุลสตรีศรีสยาม 
BlacK Party : Devising Party (ปาร์ตี้สีดำ การแสดงสดนอกและในโรงละครจากศิลปินการละคร 11 คน)
สดับลมขับขาน 
Between 
ขบวนการนกกางเขน 
24hr Festival 2015 
อสูรกาย 
เพลงนี้พ่อเคยร้อง 
Secret Keeper
I Have Alice in Mind ฉัน มี อลิซ
S-21
Mai Pen Rai Project in Seoul 2015
Murder (Un)Seen

2557
Utopian Malady,
ห้องสีเทา (In the Grey Room) 
24hr Festival 2014
เงา-ร่าง (Shade Borders) 
ความฝันของตัวอ่อน (A Fetus Dream) 
The Cult 
เสียงนั้นชื่อปรารถนา 
เทศกาลหุ่นโลก ที่ โรงละครวังหน้า 
สมันตัวสุดท้าย 
อ่านบทละคร อ่านเรื่องเพศ
10 Minute Play 2+3

แนะนำผู้กำกับและนักแสดง ใน Thou Shalt Sing : A Secondary Killer's Guide to Pull the Trigger


 แนะนำผู้กำกับ 

เฟิร์ส - ธนพนธ์ อัคควทัญญู 

เป็น ผู้กำกับ/ผู้เขียนบท
เฟิร์สจบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เอกภาพยนตร์และภาพถ่าย
ขณะนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากดูภาพยนตร์ ทำงานละครและงานฟรีแลนซ์เขียนบท
ผลงานที่ผ่านมา Zone(2014), Whaam!!(2015), The Art of Being Right(2015)
The Disappearance of The Boy on a Sunday Afternoon (2016)


แนะนำนักแสดง 



โอ๊ต - สุรพัศ คลอวุฒิเสถียร 
เป็น
Veteran
ตำรวจเกษียณผู้เคยยึดมั่นในความดี และเชื่อมั่นในมวลมนุษย์ ณ ตอนนี้ เวลาชีวิตหมดไปกับการเป็นช่างตัดผม และเฝ้ามองแผ่นดินแม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนเขาไม่อาจเข้าใจมัน
โอ๊ต จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ และกำลังทำงานประจำทางด้านบัญชี โอ๊ตเคยร่วมงานกับเราในฐานะสเตจ และนี่เป็นครั้งแรกในการร่วมงานกันในฐานะนักแสดง



แมค - ธงชัย พิมาพันธุ์ศรี 
เป็น
Number One
นัมเบอร์วันผู้ลึกลับ อยู่สูงสุดของห่วงโซ่นักฆ่า ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไป เอกลักษณ์ของเขา เมื่อเขาลงมือสังหารใคร เขาจะเล็งยิงไปที่เส้นประสาทสมองเส้นที่สิบ ทำให้ผู้ตายร้องเพลงออกมาก่อนตาย บางทีการมีอยู่ของเขาอาจเป็นเพียงตำนานที่ถูกสร้างขึ้นจากองค์กรนักฆ่าก็เป็นไปได้
แมคจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ปัจจุบันทำงานเป็นลูกเรือสายการบิน แมคเป็นหนึ่งในสมาชิกและผู้ก่อตั้ง Splashing Theatre
แมคคิดว่าตัวเองเล่นละครมาน่าจะทุกแบบ ทั้งละครพูด ละครฟิสิคคัล ละครร้อง(ไม่เวิร์ค)
ผลงานที่ผ่านมาของแมคได้แก่ ละครฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง Kaleidoscope
ละครร้องของกลุ่มละครอนัตตา เรื่อง บันทึกอิสรา
ละครฟิสิคคัลของกลุ่มละคร B-floor เรื่อง WW101
และผลงานละครล่าสุดคือ Whaam!! ของกลุ่มละคร Splashing Theatre เมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้แล้วแมคยังได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดงจากเรื่องนี้อีกด้วย


เมี่ยง - ภัคพล ศรีรองเมือง
เป็น
Number Two
นักฆ่าอันดับสอง ผู้เป็นที่สองตลอดกาล
ใส่ใจในรายละเอียดการฆ่าทุกขั้นตอน แม่นยำในกระสุนทุกนัด และเดินตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
นักฆ่ารักซาซิมิ มันคอยเตือนเขา ว่าเขาเกิดมาเพื่อฆ่าคน
เมี่ยงจบจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาอินเตอร์ และ จบการแสดงจาก HB studio ที่นิวยอร์คในสาขา summer intensive course
เราเคยเห็นเมี่ยงครั้งแรกจากละครเวที ไม่ว่าจะเป็นละครนิเทศอย่าง วงกฏ ปิ๊กกะแอน และนอกจากนี้ยังได้ร่วมเขียนบทและเป็น acting coach ในละครนิเทศปีต่อๆมา
รวมไปถึงละครเรื่อง ทฤษฎีไม้ยมก ที่ได้รางวัลบทละครยอดเยียมของสดใสอวอร์ด
ด้วยความสนใจในการแสดง จึงทำให้เมี่ยงเริ่มได้รับโอกาสแสดงมากขึ้น ทำให้หลังๆเราเริ่มพบเจอเขาได้ตามหนังสั้น
ปัจจุบันเมี่ยงทำงานเป็นผู้ช่วยครูสอนการแสดงที่โรงเรียนสอนการแสดง Action Play studio ที่ im park



ไบรท์ - เชษฐพัทธ์ เขื่อนแก้ว
เป็น
Junior
นักมวยรองบ่อนผู้หลงใหลในความรุนแรง และการต่อสู้ระยะประชิด แต่ ณ ตอนนี้เขาทำได้เพียงลงมือสังหารสัตว์เล็กสัตว์น้อยรอบกายเท่านั้น โดยหวังว่าสักวันเขาจะได้ลงมือสังหารคนจริง ๆ และกลายเป็นนักฆ่าติดอันดับกับเขาซะที
จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน ตอนนี้กำลังเรียนโท ที่นิด้า คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เรามักคุ้นชินกับไบรท์ในฐานะผู้ทำงานเบื้องหลังด้านการออกแบบแสง ผลงานล่าสุดของเขาได้แก่ Little red in the ruin
แต่นอกจากงานเบื้องหลัง ไบรท์ก็เคยรับบทบาทการแสดงในละครต่างๆ แต่เรื่องที่ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือการได้เป็นนักแสดงรับเชิญเรื่อง It Shall Pass โดยพี่กั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า และละครธีสิส Tower near Paris
ในช่วงนี้เขาได้มีโอกาสร่วมทำงานกับกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครหลายๆโปรเจค เช่น Parallels, รื้อ เป็นต้น


ปูเป้ - ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ 
เป็น
Player
หญิงสาวผู้หลงใหลในการพนัน และใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกค่ำคืน บางทีชีวิตธรรมดาที่ควบคุมได้คงน่าเบื่อเกินไปสำหรับเธอ

ปูเป้ สมาชิกบีฟลอร์เธียเตอร์ นักแสดงโฆษณา ภาพยนตร์ หนังสั้น พิธีกร อาจารย์ และนักแปล
พี่ปูเป้เป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่เราอยากร่วมงานด้วยมาตลอด เมื่อเราตัดสินใจทำละครเรื่องนี้ขึ้นมา พี่ปูเป้จึงเป็นคนแรกที่เรานึกถึง
นอกจากนี้ หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Splashing Theatre ของเราก็เคยร่วมแสดงในผลงานฟิสิคัลเธียเตอร์ของพี่ปูเป้มาแล้วคือ WW101
และตอนนี้พี่ปูเป้กำลังร่วมแสดงละครฟิสิคัลเธียเตอร์ชิ้นล่าสุดของบีฟลอร์ Fundamental

Monday, 2 January 2017

Thou Shalt Sing : A Secondary Killer's Guide to Pull the Trigger





Splashing Theatre เสนอ

Thou Shalt Sing : A Secondary Killer's Guide to Pull the Trigger
จงขับขาน : มือสังหารชั้นรองโปรดร้องก่อนลั่นไก
(ละครเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 14)

"กฏข้อที่หนึ่งของนักฆ่า จงอย่าเป็นที่สอง"

ขอต้อนรับสู่ดินแดนแห่งนักฆ่า
ที่ซึ่งกลิ่นเลือดหอมหวลราวดอกไม้
ที่ซึ่งเสียงปืนคือดนตรีแสนไพเราะเสนาะหู
ที่ซึ่งยังมีชายเร่ร่อนอยู่หนี่งนาม
นักฆ่าหมายเลขสอง 
ผู้เป็นที่สองตลอดกาล
รอเพียงวัน รอคอยเวลา
เพื่อก้าวเป็นนักฆ่าหมายเลขหนึ่ง

กำกับและเขียนบทโดย : ธนพนธ์ อัคควทัญญู

แสดงวันที่ 10-14 และ 18-22 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ : โรงละครพระจันทร์เสี้ยว (สถาบันปรีดี พนมยงค์)
บัตรราคา 450 บาททุกที่นั่ง
โทรศัพท์ 087-330-6244

Fb : https://www.facebook.com/events/1622334478070705/

---------------------

Splashing Theatre Presents

Thou Shalt Sing : A Secondary Killer's Guide to Pull the Trigger
(Part of Bangkok Theatre festival 2016)

“Killer's Rule Number One
Never be Number Two“

Welcome to the land of killers.
Where the scent of blood is sweet like a flower.
Where the gunfire is beautiful like a melody.
There's a drifter.
Killer Number Two.
Always Number two.
Waiting to become the Number one.

Directed and Scripted by Thanaphon Accawatanyu

Date 10-14 & 18-22 Feb 2017 (8 pm)
At Crescent Moon Space (Pridi Banomyong institute)
Ticket is 450 baht
Tel 087-330-6244

Fb : https://www.facebook.com/events/1622334478070705/

Sunday, 1 January 2017

Happy New Year 2017


สวัสดีปีใหม่ค่ะ
Happy New Year from Crescent Moon 
Best Wishes.

illustrated by  Aniu