welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Wednesday, 10 May 2017

พูดคุยหลังละคร 3rd Party


สัปดาห์แรกของละครเวที "3rd Party" มีพูดคุยหลังละครไปแล้ว นำกระบวนการโดย ดร. ภาสกร อินทุมาร ในรอบวันที่ 6 พ.ค. สำหรับสัปดาห์ที่สองนี้ จะมีพูดคุยหลังละครอีกครั้ง กับ อ. อภิรักษ์ ชัยปัญหา ในรอบวันที่ 12 พ.ค.นี้
สำรองที่นั่งโทร 085-109-3479 ค่ะ


Wednesday, 3 May 2017

รายชื่อบทละครสั้นที่ส่งเข้ามาร่วมโครงการ 10 Minute Play #4

สำหรับการเปิดรับบทละครสั้นสิบนาที เราได้ประกาศปิดรับบทไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา 

และเรามีความยินดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทละครสั้นมาเข้าร่วมโครงการ 10 Minute Play #4 กับเรามากถึง 84 เรื่อง 

ขั้นตอนต่อไป เราจะส่งให้ผู้ร่วมคัดเลือกบทอ่านและเลือก หลังจากนั้นก็จะประกาศผลในอีกประมาณสิบวัน โปรดติดตามค่ะว่าจะได้จัดแสดงทั้งหมดกี่เรื่อง

รวมรายชื่อบทละครสั้นที่ส่งเข้ามาร่วมโครงการ 10 Minute Play #4 

1. Sweet Chocolate / สันติภาพ บัวบาน
2. ลาก่อน... โกคู / กิตติภูมิ วงศ์เพ็ญทักษ์
3. ร่มรื่นขืนใจ...ไย...ไย / กิตติภูมิ วงศ์เพ็ญทักษ์
4. เออสัตว์ / กวินธร แสงสาคร
5. Sky Never Been So Blue / อาภาวี บินกำซัน
6. Mercy / อนันตศักดิ์ สมรฤทธิ์
7. ม้านั่งสีเขียว / ศิริศักดิ์ ศิริผล
8. ทะเลดาว / ธนภูมิ คงอนันตพันธ์ 
9. แหมก็ลุงไม่รู้ / วีรภัทร บุญมา
10. เมล็ดพันธุ์ / ทวีศักดิ์ เลิศเดช

11. Passion / ณัฐติพงษ์ บุญพ่วง
12. คนข้างหน้า / เจนจิรา บัวศรี 
13. ฆ่าเวลา / กวินธร แสงสาคร
14. สิวสิว / จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ
15. Afternoon Tea / อรดา ลีลานุช
16. จากนี้ / สุกัญญา เพี้ยนศรี
17. ทางรถไฟสายดอกไม้ / รุจีรัตน์ โชติช่วงสถาพร
18. คำตอบ / อรดา ลีลานุช
19. กลับบ้าน / ชุติมาพร สุภาพสุนทร 
20. Will Be Right Back / ทิพย์พาพร สุนทรจามร

21. Pimm’s no.1 / ฐิติกา ศรีแก้ว
22. หวน / สาธิตา พรหมมาโนช
23. หนึ่งฝัน / สาธิตา พรหมมาโนช
24. มอคค่ามินท์ / สุทธิกานต์ แก้วกันต์เนตร 
25. ซาก / สุทธิกานต์ แก้วกันต์เนตร 
26. Happy Ever After / รัฐกร พันธรักษ์ 
27. แอตติจูด / รัฐกร พันธรักษ์ 
28. สาย / ธนภูมิ คงอนันตพันธ์
29. เล้ง / ศิริวรรณ ศักดิ์ศรี 
30. เหมือนเดิมสอง / ศิริวรรณ ศักดิ์ศรี

31. The Contemporary Accidental Meeting of Lady Macbeth / ปฎิพล อัศวมหาพงษ์ 
32. อย่างไรก็ตาม / ปฎิพล อัศวมหาพงษ์ 
33. ฝันสลาย / วลัญชรัตน์ หมดมลทิน
34. หวย / วลัญชรัตน์ หมดมลทิน
35. อาลัยนักหนา / ดลชญา โลหะสุตสกุล
36. ผู้สาบสูญ / รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ 
37. ใช้งานอยู่ในขณะนี้ / ปริญญ์ เหลาแก้ว
38. เทเลทับบี้ตัวสุดท้าย / ธนวัต กตาธิกรณ์ 
39. On the Road / ชลิดา สุทธิทศธรรม
40. 16 Gigabytes / จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ 

41. ตรงกลางพื้นที่ว่างในเวลาเช้ามืด / วิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์
42. สมมนาคุณที่พักฟรีที่ริมทะเล / วรพล ถาวรวรานนท์
43. Acting is Believing / ปานมาศ ทองปาน
44. หนีครู / ณัฐชญา สืบแย้ม
45. Sister / ธัส วีระยุทธวัฒนะ
46. หมดสิทธิ์เลือก / จาริพัตร์ คนยงค์ 
47. ได้เปรียบ / น่านฟ้า ลิขิตปัญยาโชติ
48. น่าอาย น่าอาย อี ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อา อะ อ๊ะ อ่ะ อาย น่าอาย อี ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อาย
/ พันธกิจ หลิมเทียนลี้ 
49. บุษบายอดรัก / รัญชิดา สิทธิสาร 
50. ตะวันออกไกล / กิติยา สิงห์ลอ

51. เอนมูซูบิ / มิกิ นภัสรพี ผิวเณร
52. เล่าเรื่องเรา / ธนวัฒน์ อัศววงษ์สันติ
53. มอง(ไม่)เห็น / อรวีร์ จันทร์ธนวิทยา
54. ช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับ / ภูริณัฐ บงสุนันท์
55. Hot Table / เอกรินทร์ มั่งมี
56. แซลมอนรมควัน / กิตติคุณ ศิริสังข์สุชล
57. ไดอารี่ซีรอกส์ / กิตติคุณ ศิริสังข์สุชล
58. เลือก / ภัทรพร ธนาพรไชย
59. น้ำหวาน / ภัทรพร ธนาพรไชย

60. Grey Town เมืองสีเทา / ศิรวิทย์ ศิริผล
61. แผล / มัลลิกา แสงศิริไพศาล 
62. ผู้คล้อยตาม / ปัณณวิชญ์ เถระ 
63. Inter-Secret / สชาร์ โชติเมษ 
64. หนึ่งเวลา / พรเพ็ญ ฟ้าอำนวย
65. แค่เชื่อ / ธีรนิติ์ เจียรพัฒนาคม 
66. My Baby Lullaby / ธงชัย พิมาพันธุ์ 
67. 10 Minute Man / ธงชัย พิมาพันธุ์ 
68. เขมรรำลึก / ธนพนธ์ อัคควทัญญู 
69. น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล / ธนพนธ์ อัคควทัญญู 
70. 13 ความเชื่อผิดๆ ที่คุณอาจจะคิดว่ามันถูกมาตลอดชีวิต (มาดูเฉลยกัน) Cr. WTF เรื่องเด็ดรอบโลก / ธนวิชญ์ ทองพรหม

71. Walking Pace / Step in... / ธีรกานต์ ไม้จันทร์ 
72. ยี่สิบสี่นาฬิกา / ลัทพร คนไว 
73. เดี๋ยวรู้เอง / ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี
74. การเดินทาง / เมย์ สุนทรนิทัศน์ 
75. สงบสุข?  / สมฤทัย ถาวระ
76. Admission / ธนพันธ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ
77. Classroom / ธนพันธ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ
78. หัวหน้าห้อง ป.4 ทับ 0 / นรภัทร นาคยศ
79. จูน / กรกวิน เชษฐพยัคฆ์
80. หาดของเธอ / นารีรัตน์ เหวยยือ

81. รอรถราง / ญาดามิณ แจ่มสุกใส
82. Twenty Me / อาริยา เทพรังสิมันต์กุล
83. ทุกอย่างปกติดี / ณพิม สิงห์โตโรจน์ 
84. Red Box / วาดฝันย์ ดิลกสัมพันธ์ 

รวมทั้งหมด 84 เรื่อง 

Tuesday, 2 May 2017

แนะนำนักแสดง ใน 3rd Party
แนะนำนักแสดงคนที่ 1 
ตั๊กแตน วสุ วรรลยางกูร รับบท ต้า 
.
.
.
สิ่งที่นักแสดงอยากบอกกับต้า "หลับตา แล้วลืมตานะครับ"
แนะนำนักแสดงคนที่ 2 
หยา จรรยา ธนาสว่างกุล รับบท แม่
.
.
สิ่งที่นักแสดงอยากพูดกับตัวละคร "จะหาว่าไม่เตือน!"แนะนำนักแสดงคนที่ 3 
มาเรียน พุ่มอ่อน รับบท จิน
.
.
สิ่งที่นักแสดงอยากบอกตัวละคร 
"ฮึบไว้ ฮึบไว้ ใจแข็งหน่อย! " 


3rd PartyScarlette Theatre เสนอ

3rd PARTY 
A sweet disordered love story

เขียนบทและกำกับการแสดงโดย 
ศิริมาศ ยอดสุวรรณ และ มาเรียน พุ่มอ่อน

นำแสดงโดย
จรรยา ธนาสว่างกุล
วสุ วรรลยางกูร
มาเรียน พุ่มอ่อน

แสดงวันที่ :  4,6-8,12-15 พฤษภาคม 2560

เวลา : 19.30 น.

ที่จัดแสดง : Crescent Moon Space / สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ.ทองหล่อ)

บัตรราคา 450 บาท (สำหรับ Walk in ซื้อบัตรหน้าโรงละคร)
บัตรโอน 400 บาท (สำหรับผู้ที่โอนล่วงหน้าก่อนการแสดง) 
นักศึกษา 350 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง 
โทร. 085 - 109 – 3479