welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Sunday, 4 June 2017

แนะนำนักเขียน ใน "ไม่มีอะไรจะพูด"

แนะนำนักเขียน ใน "ไม่มีอะไรจะพูด"

ขอแนะนำ...ผู้เขียนบทคนแรก


ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ 
เรียนจบกฎหมาย เมื่อปี 2551 ปัจจุบันเป็น ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ทำงานเป็นเอ็นจีโอเต็มเวลามาแปดปี หน้าที่ คือ ติดตามการออกกฎหมายที่กระทบสิทธิเสรีภาพ และติดตามบันทึกข้อมูลการใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก นานๆ ครั้งก็เป็นทนายความให้กับผู้ที่แสดงความคิดเห็นแล้วถูกจับเข้าคุก
ขอแนะนำ...นักเขียนคนที่สองวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา 
เป็นนักเขียนและบล็อกเกอร์ภาพยนตร์ผู้มีใจรักในภาพยนตร์ เขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ Bangkok Experimental Film Festival (BEFF) และเป็นสมาชิกของกลุ่ม Filmvirus กลุ่มคนรักภาพยนตร์ที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ เขายังเป็นผู้จัดงานฉายภาพยนตร์ สัมมนา และจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศไทย เช่น Retrospective to Lav Diaz ในปีค.ศ. 2009 

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 เป็นต้นมา วิวัฒน์ทั้งจัดหาและจัดการการฉายหนังสั้นของไทยในชุดที่เรียกว่า Filmvirus Wildtype โดยมีความสนใจอยู่ที่หนังสั้นที่ไม่เป็นที่รู้จักนักของไทย

เขียนหนังสือบ้างประปราย เช่น ยูโทเปียชำรุด อีกวันแสนสุขในปี2527 สิ้นสูรีย์ จักรวาลของการมอดไหม้ ไม่ใช่บทกวี เพียงการปลอมแปลงที่พอมีฝีมืออยู่บ้าง

ร่วมแปลหนังสือ สุดชีวิตNo comments: