welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Monday, 21 November 2011

เลื่อน เลื่อน เลื่อน


เลื่อน
เนื่องจากภาวะน้ำท่วมในช่วงนี้ งานเทศกาลละครกรุงเทพปีนี้ก็ประกาศเลื่อนกันไปแล้วตามนี้ค่ะเทศกาลละครกรุงเทพ ๒๕๕๔
‎"ประกาศอย่างเป็นทางการ จาก เครือข่ายละครกรุงเทพ" ขอเลื่อน "เทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 10" (ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น 19 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2554) ไปเป็นระยะต้นปีหน้า เมื่อกำหนดวันที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งมาอีกครั้งในเร็วๆ นี้

ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนนนี้ โรงละครพระจันทร์เสี้ยวของเราจึงเลื่อนละครเวทีเรื่องใหม่ของนพพันธ์ บุญใหญ่ เรื่อง "เธราพี" ที่จะเข้าร่วมเทศกาลละครในปีนี้ออกไปด้วยนะคะรวมทั้งการเต้นรำร่วมสมัยที่จะมีในเดือนหน้า และการแาดงอ่านบทละคร "อ่านผู้ชาย" ก็จะขอเลื่อนตามไป หากทราบเวลาที่จะนำมาแสดงเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบ


ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านร่วมฟันฝ่าภาวะนี้ไปด้วยกัน


No comments: