welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Wednesday, 25 April 2012

อบรมออกแบบแสง ครั้งที่ 5

Stage Lighting Design wokshop #5พระจันทร์เสี้ยวการละครจัดอบรมออกแบบแสงสำหรับการแสดงบนเวที ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 - 8 เมษายน เวลา 10.00-18.00 น. ครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าอบรมทั้งหมด 17 คน มาดูภาพบรรยากาศของปีนี้กันNo comments: