welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Monday, 22 April 2013

เก็บตกงานเก่าเมื่อเดือนมีนา "ภาพลวงตาจากเนินมะเฟือง"พระจันทร์เสี้ยวการละคร เสนอ ละครสั้น ศรีดาวเรือง

เพื่อร่วมแสดงความยินดีในวาระอายุครบ 6 รอบ และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ในวงการนักเขียนของศรีดาวเรือง นักเขียนหญิงที่เราชื่นชม


“ภาพลวงตาจากเนินมะเฟือง”

ละครสั้นสองเรื่องควบจากบทประพันธ์ของ ศรีดาวเรือง

...เส้นทางรางชีวิตของตัวละครจากเรื่องสั้น ‘ภาพลวงตาของการเปลี่ยนสรรพนาม’ และนวนิยายขนาดสั้น ‘เนินมะเฟือง’ กับเรื่องราวชีวิตเล็กๆ ข้างรางรถไฟ...


แสดงโดย
จิรัชพงษ์ เรืองจันทร์, ดลฤดี จำรัสฉาย, ณัฎฐนันท์ ประเสริฐรัสมี, เบญจ์ บุษราคัมวงศ์, สินีนาฏ เกษประไพ, สุขุมพันธ์ ฐิติธนพันธ์, เบียร์ ยิ่งสุวรรณชัย. ธีรกานต์ ไม้จันทร์

กำกับโดย
สินีนาฏ เกษประไพ


วันที่ 27-31 มีนาคม 2556 เวลา 19.30 น.
(เสาร์ –อาทิตย์ เพิ่มรอบ 15.00 น.)
แสดงที่ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว (สถาบันปีดี พนมยงค์ ซ.ทองหล่อ)
บัตรราคา 350 บาท (นักศึกษา 300 บาท)
จองบัตรที่ 081 929 4246 และ 084 174 2729

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.crescentmoontheatre.org/

No comments: