welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Thursday, 8 October 2009

เมื่อวาน - พรุ่งนี้

เริ่มไปแล้ววันแรกกับอบรมพื้นฐานการแสดง Back to Basic III เมื่อวานนนี้ และสำหรับพรุ่งนี้เราก็จะได้พบกันครั้งแรกกับ นักทำละครที่จะมา "อ่านสันติภาพ" กับเรา โปรดติดตามความเคลื่อนไหว

No comments: