welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Thursday, 1 October 2009

Crescent Moon space อัพเดทเดือนตุลา

มีสามกิจกรรม

มีให้ดูฟรีถึงสองงาน คือ “ไทยจ๋า” และ “อ่านสันติภาพ” ส่วนอบรมการแสดงเบื้องต้น อบรม 4 วัน มีค่าลงทะเบียน

1-2 ตุลาคม “ไทยจ๋า”
ละครใบ้แบบไทยแสดงโดยเบบี้ไมม์ รอบเวลา 19.30 น. เหลืออีกแค่ 2 รอบเท่านั้น

7-10 ตุลาคม “Back to Basic: acting workshop III”
ริ่มเวลา 13.00 – 18.00 น. ***** มีการปรับเปลี่ยนวัน/เวลาเล็กน้อย ดังนี้ 1.)เฉพาะวันแรก ขอเริ่มเวลา 14.00 – 18.00 น. 2.) วันที่ 8 ตุลาคม ของดหนึ่งวัน (เนื่องจากผู้สอนต้องไปดูและไปประชุม “สาวชาวนา”) แล้วไปเพิ่มวันที่ 11 ตุลาคมแทน *****

24-25 ตุลาคม “อ่านสันติภาพ”
เปิดแสดง 4 รอบ เวลา 13.00 และ 15.30 น. โปรดติดตามว่าใครเล่นรอบไหนกันบ้างได้ที่นี่ เราจะบอกข่าวเป็นระยะๆNo comments: