welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Wednesday, 30 September 2009

ไทยจ๋า รอบแรกวันนี้


วันนี้รอบแรก
ละครใบ้เบบี้ไมม์กับงานชิ้นใหม่ "ไทยจ๋า" รอบแรกวันนี้ เราได้ข่าวมาว่ามีผู้ชมจองที่นั่งเข้ามาล้นห้องโรงละครแล้ว หากใครอยากจะมากรุณาโทรเช็คเรื่องที่นั่งก่อน


สำหรับละครสัญชาติไทยไท้ย "ไทยจ๋า" เรื่องนี้เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สร้างบทและกำกับโดย เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาศิลปการละคร อักษรฯ จุฬาฯ

"ไทยจ๋า" เรื่องราวอินไซด์ไทยแลนด์ มาตุภูมิที่พวกเรารักในมุมมองน่ารักน่าชัง แสดงโดย งิ่ง ทา เกลือ กลุ่มนักแสดงละครใบ้ไทยแต๊ๆ "เบบี้ไมม์"


ชมฟรี
เพียง 3 รอบเท่านั้น
โทร 081 552 1260

No comments: