welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Sunday, 20 September 2009

Water Time – สูจิบัตร


รายชื่อนักแสดง

น้ำ ศศิธร พานิชนก (ฮีน)
“ยังคงยืนยันว่ามีความสุขมากๆที่ได้ทำและเล่นละครเรื่องนี้ ผู้กำกับเก่ง บทดี นักแสดงน่ารัก เรารักสิ่งที่เราทำเหมือนกัน ขอบคุณจริงๆค่ะ”

เคนจิ โชโกะ ทานิกาวา (โช)
“ดีใจที่ได้เล่นอีกครั้ง เป็นเคนจิมาแล้วหลายรอบ เหลืออีก 11 รอบ ผมจะทำให้ดีที่สุด ขอให้คนดูทุกคนชอบนะครับ”

เอ อภิรักษ์ ชัยปัญญหา (โย)
“นักแสดงธรรมดาๆ คนหนึ่งกับโอกาสดีๆที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับการแสดง คนเขียนบท และนักแสดงเก่งๆ มันเป็นประสบการณ์ที่เกินคาด.. และคงอยู่ในความทรงจำของผมไปอีกนานเท่านาน”รายชื่อทีมงาน

พันพัสสา ธูปเทียน -กำกับการแสดง
โชโกะ ทานิกาวา -เขียนบท
อภิรักษ์ ชัยปัญหา -อำนวยการผลิต
วรัญญา มหาจุนทการ -แปลบทภาษาญี่ปุ่น
ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ -แปลบทภาษาอังกฤษ
ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย -ออกแบบฉาก
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ -ออกแบบแสง
สุรชต อุณาพรมหม -ผู้ช่วยฝ่ายแสง
อรุณโรจน์ ถมมา -ผู้ช่วยฝ่าย
แสงรติพร ยงทัศนะกุล -ออกแบบสิ่งพิมพ์
ณัฐพร เทพรัตน์ -ออกแบบเสื้อผ้า และอุปกรณ์ประกอบฉาก
คานธี อนันตกาญจน์ -เรียบเรียงดนตรี
อรุณโรจน์ ถมมา -กำกับเวที
สุรชัย มิดำ -กำกับเวที
อรุณวดี ลีวะนันทเวช -อำนวยการ/บัตร
ชนกภัทร คงนุช -อำนวยการ/บัตร
วิจิตรา ดวงกันยา -อำนวยการ/ของที่ระลึก
ศศิธร พานิชนก - ประสานงาน
เสฏพันธุ์ เสริญไธสง -จัดหาทุน
นวลตา วงศ์เจริญ -ภาพโปสเตอร์
ทามากิ โอโน -ภาพประชาสัมพันธ์
วิชย อาทมาท -ถ่ายภาพ


Director’s Note

สายน้ำ และเวลามีความเกี่ยวพันธ์กันคือเวลานั้นเปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านไปและไม่มีวันหวนคืน การเสียใจกับอดีต เป็นความเจ็บปวดที่เศร้ามาก เพราะเราทำอะไรไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ Water Time มีจุดกำเนิดมาจากการพูดคุยกันกับนักแสดง คนเขียนบท และผู้กำกับ โดยนำเอาประสบการณ์ร่วมของพวกเรามาเป็นแรงบันดาลใจ
“This one is for you… DAD”


****** สำหรับการ Restage ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเสียงตอบรับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความผูกพันที่เรามีต่อละครเรื่องนี้ ******
No comments: