welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Sunday, 7 March 2010

เล่มนี้ที่พวกเธอจะอ่าน (2)

วันนี้มาโชว์หน้าปกหนังสืออีกห้าเล่มที่เหลือคือ


“เจ้าหงิญ”
ของ บินหลา สันกาลาคีรี"ปาฏิหารย์บันทึกรัก" (The Note Book)
ของ Nicholas Sparks
แปลโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา
“รักร้างแรงอธิษฐาน”
ของ ทากุจิ แรนดี“ห้องสีเหลืองกับผู้หญิงคนนั้น” (The Yellow Wallpaper)
เขียนโดย Charlotte Perkins Gilman
แปลโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา


“พระอภัยมณี”
เขียนโดย สุนทรภู่ส่วนใครจะอ่านเล่มไหน เดี๋ยวเราจะบอกเพิ่มเติม

No comments: