welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Monday, 6 July 2009

เราพร้อมแล้วที่จะ run



เราพร้อมแล้วว!!
ที่จะ...

run

"เสียงปืนดัง ปัง
เราจูงมือกัน...ออกวิ่ง
หนึ่งร้อยเมตรผ่านไป...
เธอสะดุดก้อนขี้หมาแห้งชิ้นใหญ่ แล้วล้มลง
ฉันรอ...
เธอบอกว่าขี้หมาแห้งมันสวยดี ขอหยุดชื่นชม
ฉันรอ...
เธอบอกให้ฉันลองดม...
ฉันบอกว่าไม่ แล้ววิ่งต่อไป..."

เรื่องราวการ run ใน relationship ของคนสองคน
ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการแสดงสไตล์ผสม อย่างมีศิลปะ(แบบเบาๆ)

มาร่วมการวิ่งสู้หวัด 2009 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 24, 25, 26, 31 ก.ค. และ 1, 2 ส.ค. (10 รอบ)

เวลา:19.30 และ 14.30
บัตรราคา (ถูกม๊ากกกกก) 250 บาท และ 200 (นักเรียน นักศึกษา)


@ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถาบันปรีดี พนมยงค์ ทองหล่อ
สอบถาม และจองบัตร: 081-899-7111

No comments: