welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Monday, 6 July 2009

เราพร้อมแล้วที่จะ runเราพร้อมแล้วว!!
ที่จะ...

run

"เสียงปืนดัง ปัง
เราจูงมือกัน...ออกวิ่ง
หนึ่งร้อยเมตรผ่านไป...
เธอสะดุดก้อนขี้หมาแห้งชิ้นใหญ่ แล้วล้มลง
ฉันรอ...
เธอบอกว่าขี้หมาแห้งมันสวยดี ขอหยุดชื่นชม
ฉันรอ...
เธอบอกให้ฉันลองดม...
ฉันบอกว่าไม่ แล้ววิ่งต่อไป..."

เรื่องราวการ run ใน relationship ของคนสองคน
ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการแสดงสไตล์ผสม อย่างมีศิลปะ(แบบเบาๆ)

มาร่วมการวิ่งสู้หวัด 2009 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 24, 25, 26, 31 ก.ค. และ 1, 2 ส.ค. (10 รอบ)

เวลา:19.30 และ 14.30
บัตรราคา (ถูกม๊ากกกกก) 250 บาท และ 200 (นักเรียน นักศึกษา)


@ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถาบันปรีดี พนมยงค์ ทองหล่อ
สอบถาม และจองบัตร: 081-899-7111

No comments: