welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Thursday, 10 January 2008

Sun Flowerดอกไม้ในแสงแดด

วันที่แสดง 18,19,20 มกราคม 2551 เวลา 19:30 น.

เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มรอบ 14:00น. (5 รอบ)


ดอกทานตะวันหันตามแสง คนวิ่งหาความอบอุ่น
บางทีเราก็สวยงาม บางทีก็ช่างบอบบาง
เราต่อสู้กับทุกๆวันที่ผ่านไปเพื่อเหนี่ยวรั้งสิ่งที่เรารัก

ชีวิตของคนเราก็ไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่มีชีวิตทั่วไป
เราต้องการความรักและความอบอุ่น
เหมือนดอกทานตะวันที่ดำรงชีวิตด้วยการรับแสง

แต่สำหรับพวกเขาสามคน ในยุคสมัยที่ยากที่จะตามทัน
ทำไมสิ่งๆนั้นมันจึงหายากเหลือเกิน

การหาจุดยืน ค้นหาตัวตน ดิ้นรนเพื่อครอบครองสิ่งที่จับต้องไม่ได้


แสดงโดย
วรัญญู อินทรกำแหง, อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์, นพพันธ์ บุญใหญ่

เขียนบทและกำกับโดย นพพันธ์ บุญใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม 0868141676
Email : inseadang@hotmail.com

No comments: