welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Wednesday, 13 July 2011

ผู้หญิงข้างๆ

โปรแกมหน้าที่ละครโรงเล็ก Crescent Moon space เป็นละครจากกลุ่ม 4 Daruma เรื่องนี้


ผู้หญิงข้างๆ
สี่เรื่องสั้นในหนึ่งเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ และผู้หญิงข้างๆเขา


22-24 l 29-31 กรกฎาคม 2554
19.30 น. (เสาร์-อาทิตย์เพิ่มรอบ 14.00)
ที่ Crescent MoonSpace (สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซ.ทองหล่อ)

บัตรราคา 250 บาท l นักเรียน นักศึกษา 200 บาท
จองบัตรโทร. 089-453-4941

No comments: