welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Monday, 9 February 2009

เก็บเรื่องรักเอามาเล่า

เก็บบรรยากาศการพูดคุยจากโครงการอ่านเรื่องรัก (ขอแปะเอาไว้ก่อน จะรีบโพสต์เร็วๆนี้)

No comments: