welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Saturday, 28 February 2009

Hamlet - ฝ่ายบัตรขอบอก

ฝ่ายบัตรของ New Theatre Society ขอบอกกล่าวกับท่านผู้ชมว่า

'Hamlet: The Techno Drama'

เชิญจองบัตรได้แล้วนะคะ!!
2 วันแรก ราคาบัตรจะถูกสุด @ 250 บาท

หลังจากนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ รีบๆจองนะคะ อิอิ

รอบละ 30 ที่นั่งเท่านั้น

มีเพียง 10 รอบเท่านั้น ค่ะ

No comments: